Tự nhiên nghĩ đến lần đầu đạp xe đạp đôi (mang tiếng đạp đôi nhưng toàn ngồi 3 ).

Đạp xe đạp … chuyện bèo. Xe đạp đôi thì có chút vấn đề à.

Bắt đầu đạp xe, vô cùng khó khăn, chiếc xe không vững và người ngồi trên xe cảm thấy chông chênh. Cần 1 người đề-pa tốt, có khi chưa đến 1′ là khá ổn. Tuy nhiên, xe đạp đôi không chỉ 1 người chạy.

2 người cùng đạp 1 chiếc xe, nếu không ăn ý và cùng hợp tác thì rất dễ trật nhịp và làm chiếc xe “hoang mang”, có khi không chỉ dừng lại mà người trên xe cùng ngã. Nếu chỉ có 1 kẻ cố gắng chạy thì chiếc xe khó mà lết lâu được, sức người có hạn mà.

2 người cùng đạp thì hay wá rồi, lúc đầu có thể không tốt, nhưng dần dần sẽ có kinh nghiệm và khá lên.

Có những việc 1 mình mình cố gắng thôi là không đủ. Chúng ta cần có sự hợp tác, cùng cố gắng của tất cả.

Bình luận ...