Góp nhặt cảm xúc

Đôi khi bạn cảm thấy có 1 thứ xuất hiện gọi là “khoảng cách“. Bạn cảm thấy không hợp với đám bạn bè của mình như mình từng tưởng. Hay có 1 vài chuyện, 1 vài cư xử làm bạn băn khoăn, bối rối …

{ đọc tiếp... }

love

Just because someone doesn’t love you the way you want them to doesn’t mean they don’t love you with all they have.

{ đọc tiếp... }


error: Content is protected !!