Ước mơ

* Nguyễn Văn Tuấn (14t): Em mơ ước làm bác sĩ

* Nguyễn T. Ngọc Thơ: Em ước tất cả thế giới này được sống yên vui và hoà bình. { đọc tiếp... }

Góp nhặt cảm xúc

Đôi khi bạn cảm thấy có 1 thứ xuất hiện gọi là “khoảng cách“. Bạn cảm thấy không hợp với đám bạn bè của mình như mình từng tưởng. Hay có 1 vài chuyện, 1 vài cư xử làm bạn băn khoăn, bối rối … { đọc tiếp... }

love

Just because someone doesn’t love you the way you want them to doesn’t mean they don’t love you with all they have. { đọc tiếp... }


error: Content is protected !!